C-Land Security

Evenementbeveiliging

Dit is een van de diensten die C - Land Security kan aanbieden.


Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die zich beroepsmatig bezighoudt met de beveiliging van publieksevenementen.
Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft de evenementenbeveiliging zich als specialisatie binnen de particuliere beveiliging ontwikkeld. De taak van bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen, en zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen.
De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een evenementenbeveiliger te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Zo verschilt het publiek dat houseparty’s bezoekt nogal ten opzichte van de bezoekers die een zakelijk evenement, zoals een beurs, bezoeken, en cafébezoekers of voetbalsupporters zijn weer heel ander publiek. Door deze diversiteit van bezoekers wordt van de evenementenbeveiliger verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.
In de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus staat dat personen die beroepsmatig werken in de evenementenbeveiliging de opleiding beveiliger moeten hebben met aparte modules voor evenementenbeveiliging. Deze opleiding ligt op MBO 2 niveau, en houdt zich onder meer bezig met bekendheid met diverse veiligheidsaspecten: zoals calamiteitenplannen, conflicthantering, toegangscontrole, podiumbewaking en persoonsbegeleiding en -beveiliging. Daarnaast dient een evenementenbeveiliger over de nodige specifieke communicatieve vaardigheden beschikken, het directe contact met bezoekende gasten is ten slotte van cruciaal belang.

 

Objectbeveiliging

Dit is een van de diensten die C - Land Security kan aanbieden.


Bij objectbeveiliging moet worden gedacht aan beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten op een bepaald object. Door het verrichten van regelmatige controle rondes en het signaleren van onregelmatigheden worden, alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt er tijdens deze ronden gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon, behoort tot de taken.
Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico's te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.
Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van wetten en regels.

Camerabewaking

Dit is een van de diensten die C - Land Security kan aanbieden.


Beveiliging door middel van (mobiele) bewakingscamera’s C - Land Security biedt u de mogelijkheid aan, om te kiezen voor een zeer goede oplossing met betrekking tot het beveiligen / bewaken van uw goederen. We kunnen op locatie een (mobiel) camerasysteem plaatsen, welke 24 uur per dag gekoppeld staat aan een gecertificeerde meldkamer. De meldkamer zal de melding direct doorzetten naar één van onze beveiligers of direct naar de klant.
Waar onder andere te gebruiken:
• Bouwterreinen
• Festivalterreinen
• Tijdelijke opslagruimte’s
• Etc..etc…